Czech Republic 2019's holidays

Below we're presenting static list of holidays in Czech Republic. Queryable list, which you can customize by specifying year, is available via our API. You don't have an account yet? Get started for FREE!

Name Day
Nový rok Tuesday, January 1st
Velikonoční pondělí Monday, April 22nd
Svátek práce Wednesday, May 1st
Den vítězství Wednesday, May 8th
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Friday, July 5th
Den upálení mistra Jana Husa Saturday, July 6th
Den české státnosti Saturday, September 28th
Den vzniku samostatného československého státu Monday, October 28th
Den boje za svobodu a demokracii Sunday, November 17th
Štědrý den Tuesday, December 24th
1. svátek vánoční Wednesday, December 25th
2. svátek vánoční Thursday, December 26th

We measure trust in happy users

Our end-to-end platform offers the most comprehensive holiday, observance and working days dataset gaining trust of world class organizations and developers

Holiday API is making software better.

Yours could be one of them.